People

Partners and Counsel

Dejun Mu    B. Gary Zhang    Xiang An    Hailin Zou    Jinhua Lu

Guangliang Zhang    Weilin Zhang    Wen Che    Qing Yang    Guoqing Guo    Zhiyong Sun

Kai Xia    Haichuan Wang    Yi Lu    Longhe Jin    Lu Jin    Xin Liu

Chuanjiang Qi    Xiaoguang Liang    Peipei Gao    Yong Chen    Hui Su    Hairong Yang


Senior Attorneys

Haitao Chen    Xiaomei Chen    Gang Huang    Jia Li    Lan Li

Hui Liu    Huansheng Zhang    Min Chen    Yanmei Kan    Ling Qiu

Jie Tian    Xiaolu Xiong    Qincheng Xu

 
         
         
 
  ·Home  ·Contact us